МНС Ромни. 2 Спеціальний регіональний центр швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

Новини
Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади
Понеділок, 20 грудня 2021, 09:39

Державним органам, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою відповідальність відповідних посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування.

Заборона, встановлена ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції», охоплює безоплатне отримання грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг, що надаються безкоштовно державним органам.

Випадком правомірного (дозволеного) отримання майна, пільг, послуг органами публічної влади є благодійна допомога відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Однією з правомірних форм безоплатного отримання цінностей та благ державними органами є благодійництво.

Відносини благодійництва урегульовані Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільним і Податковим кодексами України.

Благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Надавати благодійну допомогу можуть:

благодійні організації (юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності);

благодійники (дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності).

Види благодійної допомоги  передбачені ст.5 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Благодійну допомогу можуть отримувати беніфіціари – набувачі благодійної допомоги (фізичні особи,неприбуткові організації,  або територіальні громади). До реєстру неприбуткових організацій включені: центральні органи виконавчої влади,  державні установи, органи місцевого самоврядування.

17.12.2021 р. в Міжрегіональному центрі швидкого  реагування ДСНС проведено  заняття та тему: «Запобігання корупції у діяльності юридичної особи. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади».

Більш детально по даній темі  Національне агентство з питань запобігання корупції  виклало в своїх   Роз’ясненнях  від 19.11.2021 №10  «Щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції») та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно».

 

Юрисконсульт юридичної групи (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Володимир ВАЛЬЦЕР

 
Подання декларацій перед звільненням особами, уповноваженими на виконання функцій держави в Міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України.
Середа, 01 вересня 2021, 08:33

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»  особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, посадові особи юридичних осіб публічного права, до яких відносяться працівники що наділені   організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками,  у разі якщо вони  припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, повинні  подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Іншими словами зазначені особи повинні подати Декларацію перед звільненням зі служби чи роботи.

Декларацію перед звільненням потрібно подати впродовж 20 робочих днів з дня звільнення.

Детальніше...
 
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією відповідно до Глави 13-А Закону України «Про запобігання корупції»
Середа, 01 вересня 2021, 08:32

"Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.

Детальніше...
 
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Четвер, 10 червня 2021, 06:22

Відповідно до статті  21 Закону України «Про запобігання корупції»:

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2

Зона відповідальності

 

Анонс

1

1Счетчик тИЦ и PR