МНС Ромни. 2 Спеціальний регіональний центр швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

Головна
Професійний стандарт "Верхолаз"
Четвер, 25 березня 2021, 12:56

Федерація роботодавців України

Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій

Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців

Професійний стандарт

ВЕРХОЛАЗ

 

 

 

  1. 1. Загальні відомості професійного стандарту

1.1 Основна мета  професійної діяльності

Виконання робіт на висоті, в обсязі вимог з охорони праці при виконанні робіт на висоті, до працівників з застосуванням та без застосування інвентарних риштувань та помосту при застосуванні систем канатного доступу.

 

1.2   Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)

 

Секція А

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Розділ 02

Лісове господарство та лісозаготівлі

Група

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

Клас

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

Секція N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Розділ 81

Обслуговування будинків і територій

Група

81.2

Діяльність із прибирання

Клас

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

Клас

81.29

Інші види діяльності із прибирання

Секція F

Будівництво

Розділ 43

Спеціалізовані будівельні роботи

Група

43.3

Роботи із завершення будівництва

Клас

43.34

Малярні роботи та скління.

Група

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи

Клас 43.91

Покрівельні роботи

Клас 43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

 

 

1.3  Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010  «Класифікатор професії»)

 

Розділ

Підрозділ

Клас

Підклас

7

71

712

7129

Кваліфіковані робітники з інструментом

Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві

Будівельники будівель та споруд

Будівельники, ремонтники споруд та верхолази

 

 

1.4  Назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”)

Верхолаз 7129.

1.5. Професійна кваліфікація

Верхолаз.

1.6 Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника, керівника верхолазних робіт, призначеного в Наряді-допуску за Наказом керівника підприємства, організації.

Може ставити завдання, як наставник верхолазу нижчої кваліфікації, який закріплений на період проходження стажування.

1.7  Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, інструкцією з охорони праці при роботі на висоті, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Особливість характеру праці верхолаза вимагає високого рівня уваги та сенсомоторних реакцій, здатності орієнтуватися в просторі (в замкненому просторі).

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання.

Обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві за рахунок роботодавця.

Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

 

1.8 Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.

 

1.9 Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.

Вік: 18 років і старше.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію «Верхолаз».

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією «Верхолаз».

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.

Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованого працівника пройти стажування протягом 1–го року.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці ( НПАОП 0.00-1.15-07 ).

1.10  Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Верхолаз» з додатками до диплому кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Верхолаз».

«Верхолаз» 6 кваліфікаційний розряд - 3 рівень НРК.

«Верхолаз» 7 кваліфікаційні розряди - 4 рівень НРК.

«Верхолаз» 8 кваліфікаційні розряди - 5 рівень НРК.

 

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

 

2.1 Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка  за професією «Верхолаз» з присвоєнням професійної кваліфікації «Верхолаз» 6-го розряду – наявність повної загальної середньої освіти. Вік - не менше 18 років. Без вимог до стажу роботи. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

 

2.2 Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією «Верхолаз» з присвоєнням професійної кваліфікації «Верхолаз» 6-го розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Вік - не менше 18 років. Без вимог до стажу роботи. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

 

2.3 Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією «Верхолаз» 6-го розряду з присвоєнням професійної кваліфікації «Верхолаз» 7-го розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією верхолаза 6-го розряду не менше двох років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

Підвищення кваліфікації за професією «Верхолаз» 7-го розряду з присвоєнням професійної кваліфікації «Верхолаз» 8-го розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією верхолаза 7-го розряду не менше двох років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

 

2.4 Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю.

Закон України «Про охорону праці».

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 «Про затвердження Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, «Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289 «Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 за № 87/16103.

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 «Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539.

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 № 1425 «Про затвердження Правил охорони праці під час зварювання металів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.01.2013 за № 63/22595.

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013      № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 «Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.

4.   Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.

Дотримання професійної етики, запобігання конфліктних ситуацій.

Знання професійної термінології.

Здатність раціонально використовувати робочий час.

Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.

Здатність застосувати знання на практиці.

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях.

Здатність аналізувати технічний стан та технічні характеристики верхолазного спорядження та пристроїв.

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

Здатність працювати в команді.

Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.

Здатність відповідально ставитись до посадових обов’язків.

 

 

 

 

 

Новини

На Сумщині рятувальники продовжують проводити онлайн-уроки для учнів та вчителів Сумщини
Детальніше...
 
"Обережно! Вибухонебезпечні предмети!”
Детальніше...
 
Фахівці рятувальної справи онлайн навчають школярів Сумщини
Детальніше...
 

Події в Україні

Дотримуйтеся правил безпеки у побуті під час опалювального сезону!

Пожежі у побуті, на жаль, явище нерідкісне. Через власну недбалість та нехтування елементарними протипожежними правилами, громадяни наражають на небезпеку своє життя та здоровя, а також оселю і майно. Найстрашніше, що через безвідповідальність однієї людини можуть постраждати інші – члени родини, сусіди або ж співмешканці багатоквартирного будинку. Особливої актуальності ця проблема набуває в осінньо-зимовий період, коли для обігріву помешкань громадяни застосовують пічне опалення, каміни та електричні прилади.

Детальніше...
 
Рятувальники проводять роз’яснювальну роботу серед підростаючого покоління

З настанням зимового періоду збільшується ймовірність виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій за участю дітей, а саме тому вогнеборці Сумщини посилюють роз’яснювальну роботу в навчальних закладах області.

Так, 2 грудня рятувальники МЦШР завітали до загально – освітньої школи № 1 в м.Ромни, де провели тематичний урок з безпеки життєдіяльності.

Детальніше...
 
З початку року піротехніки ДСНС України знищили понад 76 тисяч вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Лише впродовж минулої доби, 1 листопада, здійснено 28 виїздів, під час яких виявлено 305 боєприпасів

Детальніше...
 

Зона відповідальності

 

Анонс

1

1Счетчик тИЦ и PR