МНС Ромни. 2 Спеціальний регіональний центр швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС

Головна Прес-служба Події Правила етичної поведінки
Правила етичної поведінки
П'ятниця, 25 вересня 2020, 11:38

Законом України “Про запобігання корупції” (далі — Закон) визначено основні правила етичної поведінки для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Взагалі, правила етичної поведінки розповсюджуються на осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону.

Якщо розглядати органи та підрозділи цивільного захисту, то визначені Законом правила етичної поведінки розповсюджуються на:
- осіб начальницького складу,
- державних службовців,
- працівників (з якими укладається трудовий договір), які відповідно до займаних посад є посадовими особами у підрозділах-юридичних особах.

 

 

 

Таким чином, особи, що входять до  вказаних категорій персоналу органів та підрозділів цивільного захисту, згідно норм статей 38 — 44  розділу VI  Закону, зобов'язані:


1) під час виконання своїх службових повноважень — неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими;


2) представляючи державу, діяти виключно в їх інтересах;


3) при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

4) діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

 

5) сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності;

 

6) не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

7) незважаючи на приватні інтереси, утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону;

 

8) самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень;

 

9) у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які самостійно оцінені як незаконні, або такі, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, негайно в письмовій формі повідомити про це керівника.

Керівники органів та підрозділів цивільного захисту у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення службової чи трудової дисципліни у межах повноважень та відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та накладення на винного дисциплінарного стягнення, а в разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення поінформувати правоохоронні органи та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Юрисконсульт юридичної групи (уповноважена особа з питань запобігання та                  виявлення корупції) МЦШР ДСНС України                              Володимир ВАЛЬЦЕР

 

Зона відповідальності

 

Анонс

1

1Счетчик тИЦ и PR